Съюзът на пивоварите в България (СПБ) получи най-голямата награда на Българската стопанска камара (БСК) – „Майка България“, който се дава за цялостен принос към развитието на работодателските организации в България. В мотивите за награждаването са изтъкнати реализация на проекти с принос към устойчивото развитие на сектора, добрите практики за корпоративна социална отговорност и издигане репутацията на отговорния бизнес в страната и чужбина. А конкретният повод са трите годишнини, които браншът празнува през 2016-а – 135 г. пивоварна промишленост в България, 60 г. пивоварна наука и 25 г. Съюз на пивоварите в България.
Не на последно място СПБ е единствената браншова организация у нас, която осъществява обща за сектора програма с инициативи за социална отговорност, като проекта за превенция употребата на алкохол от лица под 18 г. – „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“. Съюзът на пивоварите популяризира у нас и общоевропейския иновативен проект Positive Story of Beer, фокусиран върху модерната бирена култура и преодоляването на сексиските стереотипи към категорията.
При награждаването от СПБ отчетоха, че шестте пивоварни, членове на организацията („Болярка – ВТ“ АД, „Бритос“ ЕООД, „Загорка“ АД, „Каменица“ АД, „Карлсберг България“ АД и „Ломско пиво“ АД) са реализирали 5 050 100 хектолитра бира през 2015 г., което е близо 4% повече в сравнение с 2014 г.  Тези компании заемат общо 93-94% от българския бирен пазар и са с 99% производствен дял от общото за страната годишно производство на пиво.
Сред другите интересни данни е увеличеният внос на бира (с 15%), както и износът (също с 15%). Общият пазар на бира в България пък вече възлиза на 5 300 000 хектолитра бира, което е с 2% повече от 2014 г. Според изпълнителния директор на СПБ Ивана Радомирова ръстът в общия обем на продажбите на българския пазар през 2015 г. се дължи до голяма степен на топлото и слънчево време, както и на голямото разнообразие от нови асортименти и марки пиво.
За втора поредна година има лек спад в продажбите на пиво в РЕТ бутилки, чийто дял през 2015 г. е малко под 60%. Делът на стъклените бутилки е близо 24,5%, а на кеговете – 5%. Плавно се увеличават продажбите в кенове, които вече заемат 10,5%.

Donchev
На снимката: Наградата „Майка България“ бе връчена от председателя на БСК Сашо Дончев (вдясно) на председателя на СПБ Владимир Иванов.

 

Advertisements