Освен освежаване през лятото, бирата, благодарение на своите натурални съставки, може да предложи разнообразни ползи за човешкия организъм при умерена консумация. Този извод бе потвърден от наши учени по време на седмата Национална конференция на Българското дружество по хранене и диететика, и едновременно с това бяха изнесени резултати от ново изследване на качествата на пивото.
От предишни изследвания е известно, че нискоалкохолните естествени напитки като бирата съдържат голямо количество витамини и антиоксиданти. Нивото на тези полезни вещества в пивото дори надвиша това в някои от най-разпространените плодове и зеленчуци (диня, пъпеш, ябълки, моркови).
Настоящото изследване, проведено през тази година, допълва, че произведеното у нас пиво е отличен източник на важни нискомолекулярни антиоксиданти. В доклада на колектива от учени от Центъра по биология на храните, Института по криобиология и хранителни технологии към Селскостопанска акедемия и Института по физиология на растенията и генетика към БАН се посочва, че в бирата има високо количество ключови антиоксидантни съединения като пролин и глутатион.
Пролинът е една от 20-те аминокиселини, изграждащи структурата на белтъчните молекули, незаменима при синтеза на колаген – протеин, отговорен за поддържането на костите и съединителната тъкан. Веществото се синтезира естествено в организма, но може да бъде усвоено и от храна.
В зависимост от вида и технологиите на производство, в бирата се съдържат от 130 до 570 мкгр/литър. По този показател пивото се нарежда на едно от първите места сред храните. В допълнение, пролинът в напитката се намира в свободна форма и е напълно усвоим от консуматорите. Наличието на свободен пролин е важно и за технологичните показатели на бирата. Високото му съдържание подпомага ферментацията на пивоварните дрожди и е един от факторите, стабилизиращи по естествен път вкуса и аромата на готовия продукт.
Изследването допълнително илюстрира наличието и на тиолсъдържащи съединения като глутатион в българските бири – протеин, който се намира в плодовете и зеленчуците и се синтезира и от човешкото тяло. Заедно с витамин C, глутатионът е основен антиоксидант, унищожаващ вредните вещества, поети от външната среда, като например пестициди и индустриални замърсители. Глутатионът играе важна роля за правилното функциониране на целия организъм.
Новото изследване на българския научен колектив развенчава твърденията, че в пивото почти липсва глутатион. Резултатите отново потвърждават предишни изводи на родните учени, че в бирата се открива достатъчно високо количество глутатион – 0,1 до 1 мкмол/литър. Нивото му варира според технологията на пивопроизводството и вида дрожди. Глутатионът и другите антиоксиданти създават естествено балансирана среда и стабилизират както химичните, така и вкусовите и ароматните свойства на пивото, и, разбира се, са ценно допълнение към хранителния режим на хората.
Изследването заключва, че пивото е отличен източник на важни нискомолекулни антиоксиданти за потребителя. В напитката те присъстват в балансирана, стабилна и леснодостъпна форма.

 

 

Advertisements