На пресконференция днес ръководството на „Загорка“ АД представи визията си за дарителския проект „Загорка Зелен Фонд 2014“. Изданието през тази година включва провеждането на Национален публичен конкурс, насочен към генериране на новаторски проекти за намаляване на парниковите емисии или разхода на вода в градска среда.
Нина Владимирова, мениджър правни въпроси и корпоративни връзки към пивоварната, разкри новостите около инициативата: „Различното на конкурса през тази година са неговите обхват и бенефициенти. Конкурсът ще се проведе на национално ниво и ще бъде отворен както към неправителствени организации с нестопанска цел, така и към физически лица“. Тя допълни още, че с привличането на  кандидати от цялата страна ще се генерират много иновативни зелени идеи, които биха могли лесно да бъдат реализирани в градска среда и от тях да се възползват максимален брой хора.
Конкурсът обхваща проектните категории пасивна стая или офис, решения за пестене на енергия и вода. Изискванията към кандидатстващите проекти са да не са концептуални, а практически изпълними; да използват за тяхната реализация рециклируеми материали; да не представляват вече реализирани или известни решения; да бъдат с максимална стойност на реализация до 50 000 лв.
„Загорка“ АД предоставя и общ награден фонд от 22 000 лв. за първите три отличени проекта, съответно 10 000 лв. за първо място, 7 000 лв. за второ място и 5 000 лв. за трето място. Къде в региона на Стара Загора ще бъде реализирана най-добрата идея от страна на „Загорка“, ще бъде определено чрез публично гласуване на сайта на компанията.
Проектите ще бъдат събирани от 1 май до 31 юли т.г., а подробности и конкурсна документация ще бъдат обявени на 30 април, на сайта http://www.zagorkacompany.bg. Оценяването ще се извърши през август от жури, включващо независими експерти и архитекти, представители на местната власт, неправителствени организации, медии и представители на пивоварната.

Advertisements