На годишното си отчетно събрание Съюзът на пивоварите в България (СПБ) избра Управителен съвет (УС) с нов 5-годишен мандат. В неговия състав влизат представители на всички пивоварни компании, членове на СПБ. За председател на сдружението беше избран Владимир Иванов, който има 15 години опит като член на УС и 9 години като негов председател. Доскорошният главен секретар на Съюза на пивоварите – Ивана Радомирова, вече ще бъде изпълнителен директор на организацията.
За 2013 г. членовете на СПБ отчетоха инвестиции в дълготрайни материални активи на обща стойност 56 700 000 лв. – реконструкции, модернизации и автоматизация на цехове, изграждане на нови производствени корпуси, монтиране на нови бутилиращи и пакетиращи линии, откриване на складови и логистични бази, реновиране на административни сгради.
В портфолиото на българските пивовари през миналата година са добавени 11 нови разфасовки и 3 нови асортимента на традиционни марки бира. На пазара са позиционирани също така 16 опаковки пиво в нов дизайн.
Въпреки тези положителни тенденции, СПБ отчита спад в приходите от продажби на пиво през 2013 г., което се запазва като тенденция от последните години. Според публикувани от „Ърнст енд Янг“ данни за българския бирен пазар, намалението на приходите от продажби на бира за последните 5 години възлиза на 11 %.
Членуващите в СПБ пивоварни предприятия „Болярка ВТ“ АД, „Бритос“ ЕООД, „Загорка“ АД, „Каменица“ АД, „Карлсберг България“ АД и „Ломско пиво“ АД общо заемат около 95% от бирения пазар в страната. През 2013 г. те са реализирали 5 116 000 hl пиво, което е с 1% по-малко от продажбите през 2012 г. Отново с най-голям дял е консумацията в РЕТ бутилки – 60,5%. Делът на стъклените бутилки е 25,5%, кенове – 8,5%, кегове – 5,5%.
“Отчитаният за поредна година спад на консумацията на бира в стъклени бутилки и наливно пиво потвърждава изводите, че продажбите на т.нар. „студен“ пазар (през търговските обекти на ХоРеКа – хотели, ресторанти, кафенета) продължават да падат, за сметка на продажбите за консумация вкъщи през магазинната мрежа (т.нар. „топъл“ пазар). Тази тенденция може да бъде определена като трайна за българския пазар и е отражение на покупателните възможности и нагласи на консуматорите у нас. Нещо повече – ежегодната стагнация в реализацията на бира на студения пазар има индиректен ефект и върху добавената стойност, генерирана от производството и продажбите на пиво, което се отразява върху приходите към държавния бюджет и свързаните сектори“,  коментира Ивана Радомирова, изпълнителен директор на СПБ.

Advertisements