Има бири, които са редки. Има такива, които са крайно необичайни. И много, които са скъпи до границата на разумното и над нея. Има и такива, които съчетават по нещо от всичко. От тези, които са на най-горния рафт. И трябва да жертваш усилия (и средства), за да се добереш до тях и да им се насладиш. За съжаление все още недостъпни в България, но… с пожелания за всеки един да усети техния вкус.

Вижте… SEGA_064_2013_35

Advertisements